Verbinding
Bij TeamAdvies begint alles met verbinding. In de eerste plaats verbinding met de mensen. Leidinggevende en team. Vanuit het contact en vertrouwen ontstaat de beweging. Maar ook verbinding op de inhoud. Gesteund door een hoog leervermogen en een brede advieservaring wordt de taal van de business snel verstaan en het eigen karakter van de organisatie snel begrepen.
Resultaat
Beweging moet altijd ergens toe leiden. Of dat nu gaat om het realiseren van de strategie, het halen van de business case of om het verbeteren van de werkprocessen. Uiteindelijk gaat het erom dat er zichtbare en duurzame resultaten worden geboekt waar de organisatie beter van wordt en vol vertrouwen mee verder kan. De aanpak van TeamAdvies kent altijd een directe koppeling met de resultaten die het team, de afdeling of de organisatie moet behalen.
Beweging
Briljante ideeën, grootse plannen, serieuze voornemens, wat leveren ze op als er niets mee gebeurt? Ze moeten vorm krijgen in het hier en nu. U wilt mensen die in beweging komen, een stapje extra zetten, zaken op een andere manier gaan doen of misschien juist ergens mee ophouden. De analyse van wat er moet gebeuren is stap één, maar de crux zit hem in het daadwerkelijk in beweging komen. Juist dat is de specialisatie van TeamAdvies.

Alles is teamwerk. Alleen bereiken we weinig, samen veel. De waarheid van het gezegde “het geheel is meer dan de som der delen” wordt overtuigend bewezen door een goed functionerend team. Het geldt voor de sport, en evengoed voor organisaties, ongeacht hun omvang, samenstelling en doel.

Een team is iets anders dan een groep. Een team wordt gekenmerkt door samenwerking, samenhang en doelgerichtheid. Succes en mislukking worden vaak volledig bepaald door de mate waarin de betrokken teams erin slagen om, als een goed functionerend geheel, verantwoordelijkheden te dragen en taken uit te voeren. Een sterk team bereikt goede resultaten,  een zwak team blijft ondermaats en hindert daarbij vaak ook andere teams om optimaal te presteren.

Dit inzicht benadrukt het nauwelijks te overschatten belang van goed functionerende teams. Dat geldt voor alle niveaus, van management tot kantine, en alles daartussen.  Met elkaar belichamen ze de organisatie en bepalen ze het uiteindelijke succes ervan. Aandacht voor het team betaalt zich uit op velerlei manieren, in efficiency, plezier, imago, geld.

Een goed functionerend team ontstaat niet vanzelf. Het vraagt deskundigheid, aandacht, kennis en inzicht. TeamAdvies is gespecialiseerd in het begeleiden van leidinggevenden en hun teams. Met een gedegen theoretische kennis als onmisbare basis, een uitgebreide en gevarieerde praktijkervaring en een sterke betrokkenheid bij mensen, begeleiden wij leidinggevenden met hun teams naar beter, plezieriger en succesvoller werken en samenwerken. Met een scherp oog voor resultaat werken wij van theorie  naar praktijk, van strategie naar werkelijkheid.

Wij gebruiken methoden die werken. Onze resultaten, bij vele organisaties behaald, bewijzen het.

Organisaties in verandering vormen de focus. De vragen zijn divers. Van “ik heb een nieuwe strategie, hoe krijg ik mijn mensen mee” tot “we staan aan de vooravond van een fusie, hoe komen wij als directieteam zonder kleerscheuren die woelige periode door”.  Maar ook “ik ben nieuw, hoe zorg ik dat ik mijn mensen meekrijg in mijn manier van werken?”.